• Улаанбаатар

 • Биднийг дагах

Хайлтын хэсэг

Буудаллах газрын нэр:

Будаллах хугацаа:

Ирэх өдөр
Гарах өдөр
Хоног

Байр сууцны төрөл:

Зочид буудлын од:

Үйлчилгээ:

Үнийн баримжаа:

Говь Зочид Буудал

Монгол улс, Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум, 7-р баг
Говь Зочид Буудал

“Говь” зочид буудал нь анх 1997 онд үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш өнөөг хүртэл тасралтгүй ажилласаар байна. Гадаад дотоодын хүмүүст ая тухтай үйлчилгээ үзүүлж “Хэрэглэгчийн найдвартай түнш байгууллага” өргөмжлөл авч байсан. “Говь” зочид буудал нь 24 ортой 2 люкс, 1 хагас люкс, 4 стандарт нийт 7 иж бүрэн тохижсон тав тухтай өрөөтэй.

Өрөөний төрөл
Max1 хоногийн үнэӨрөөний тоо
Захиалгын мэдээлэл
  Зочид буудлын үйлчилгээ
  24 цагийн ресепшион Угаалгын үйлчилгээ Өрөөний үйлчилгээ Тамхи татах талбай Ресторан
  Хэрэгцээтэй мэдээлэл
  Буудаллах боломжит цаг
  ...
  Өрөө сулласан байх цаг
  12:00 PM
  Хотын төв хүртлэх зай
  Km
  Онгоцны буудал хүртлэх зай
  Km
  Өрөөний цахилгааны хүчдэл (вольт)
  220
  Онгоцны буудалд хүрэх хугацаа (Минутаар)
  ...